Mellom dei kneisande fjella, under dei blågrøne breane, langs den kvilande fjorden. Her har vi hatt heimen vår i over 125 år. Like lenge har dørene vore opne for gjester. Menneske som av ulike grunnar ønskjer ly.

Då Anders Markusson Loen opna hotellet i 1884, hadde han plass til 20 gjester. Sidan har hotellet blitt renovert og utvida mange gonger, men er framleis drive av familien saman med alle tilsette.

Les historia her