Openheitslova er kortnamnet på "lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold". Lova vart vedtatt av Stortinget i juni 2021, og den gjeld frå 1. juli 2022.

Hovudformålet med lova er å "fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester". Eit virkemiddel for å oppnå dette formålet er openheit ved å "sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold".

Les Hotel Alexandra si openheitserklæring (pdf)