Her kan borna leike i spennande omgjevnader. Tunnelar, ballbinge m.m.