Bad og spa har ope. men på grunn av smittevern berre for buande gjester etter at ein har sjekka inn og før ein sjekkar ut. Dette gjeld også spa-behandlingar.

Spa-avdelinga vår er open frå 08.00 til 20.00 kvar dag når hotellet er ope.

I våre behandlingsrom tar våre høgt kvalifiserte terapeutar hand om deg med eit breitt spekter av behandlingar som passar for både kvinner og menn.
Er du usikker på kva som passar deg best gir vi gjerne råd. Vi lovar at etter eit besøk hjå oss vil du føle deg betre rusta til å møte ein travel og krevjande kvardag.

DET ER FORBODE Å TA MED DRIKKEVARER ELLER GLASS INN I BAD & SPA.

SPA-behandlingar

Godt å vite