Frå storstova Loensalen til dei mindre, moderne møteromma som Fjordsalane, Bødal og Nesdal, går ein raud tråd av moglegheiter. Innreiing og tekniske løysingar er fleksible og lagt til rette for å møte dei aukande krava til moderne konferansedrift.

Våre medarbeidarar har årelang erfaring, og strekkjer seg langt for at akkurat ditt møte skal bli ein suksess.

Loensalen

Loensalen

Med plass for opp til 600 personar er Loensalen ein mykje brukt arena for større kurs og konferansar.

Fjordsalane

Fjordsalane er ei heilt ny møteavdeling, med rom i ulike storleikar og ein større konferansesal.