SAL: SKULEOPPSETT: KINO-OPPSETT: U-BORD:

STØRRELSE:

Loensal 1 160 pers - -

203 m²

Loensal 2   65 pers - -

106 m²

Loensal 3 100 pers - -

162 m²

Loensalen 1+2+3 450 pers 700 pers -

535 m²

Fjordsal 1   50 pers - -

  98 m²

Fjordsal 2   25 pers - -

  53 m²

Fjordsal 3   25 pers - -   51 m²
Fjordsalen 1+2+3 130 pers 200 pers -

200 m²

         
Nesdal   24 pers 48 pers -

Bødal   20 pers - -