Nytting informasjon

Her finn du litt praktisk informasjon.

Kontakt oss gjerne om du lurer på noko

Slik reiser du til Alexandra

For dei aller første turistane som vitja Alexandra var reisa like fantastisk som opphaldet. Også i dag vert mange av våre gjestar bergtekne av denne ferda, sjølv om reisetida berre er nokre få timar frå dei største byane i Norge.

Historien om Alexandra

Ein kortversjon frå 1884 til i dag.