Alexandrakonsernet består av Hotel Alexandra AS, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift As, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS og FA-LS Holding AS og har totalt rundt 200 årsverk fordelt på heilårs- og sesongtilsette. 

Vi har for tida ingen ledige stillingar.

Ynskjer du å sende ein open søknad? Send denne til jobb@alexandra.no