Alexandrakonsernet består av Hotel Alexandra AS, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift AS, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS og FA-LS Holding AS og har totalt rundt 200 årsverk fordelt på heilårs- og sesongtilsette. 

Ynskjer du å sende ein open søknad? Send denne til jobb@alexandra.no

Sjekk også ut ledige stillingar i Loen Skylift og Hoven Restaurant

 

Click for English