Kapasitet: 343 rom.

Relasjonar vert bygde gjennom fagleg og sosialt samvær. I Loen går ingen "på byen", alle er samla under same tak. Den viktige sosiale ramma rundt møtet vert difor godt ivareteken.

Vi har tre møteavdelingar med til saman 1500 m2 kongress-areal. Dei ulike møteavdelingane er fleksible og kan lett tilpassast ulik bruk og deltakarantal. For mindre grupper har vi fleire ulike grupperom.

Eigen kursvert.  Fritt breiband i heile hotellet. 

Pausemeny

Loensalen

Loensalen

Med plass for opp til 700 personar er Loensalen ein mykje brukt arena for større kurs og konferansar.

Fjordsalen

Fjordsalane er no totalrenoverte. Dei høver best til mindre og mellomstore møte.