Hotellet har tre møteavdelingar med til saman 15 møterom fordelt over 1500 m2. Her finn du alt frå store kongressalar til mindre grupperom. Hotellet egnar seg difor godt til både små møter, store konferansar, events og messer. Kursvert er tilgjengeleg, og det er sjølvsagt fritt breiband i heile hotellet. På dagar med god kapasitet tilbyr vi kurspakke frå kr 2030,- i enkeltrom inkl. middag, frukost, møterom, kaffi/te og inngang i Alexandra Bad. Vi skreddersyr gjerne eit opplegg med aktivitetar som lagbygging m.m. Ta kontakt for eit tilbod. Tel. 57 87 50 50 eller alex@alexandra.no 

Pausemeny

 

Våre møterom

Frå storstova Loensalen til dei mindre, moderne møteromma som Fjordsalane, Bødal og Nesdal, går ein raud tråd av moglegheiter. Innreiing og tekniske løysingar er fleksible og godt tilrettelagt.

Incentive og teambuilding

Ta med gjestane eller kollegaene dine til hjartet av dei norske fjordane, og gi dei uforgløymelege minner. Loen tilbyr eventyrlege opplevingar året rundt.