Rikeleg med lys og luft sikrar dykk eit betre møte! Kapasitet med styrebord er 20 personar.