Rikeleg med lys og luft sikrar dykk eit betre møte !