Hotel Alexandra har eiga taxiteneste for hotellet sine gjestar, med bilar og minibussar i ulike storleikar. Med desse hentar og bringer vi til og frå flyplassane, samt køyrer gjestar som ynskjer å shoppe i Stryn, skal på arrangement etc. 

Hotelltaxi må tingast på førehand, og bestilling kan gjerast til resepsjonen på tlf. 57875000 eller alex@alexandra.no 

Merk at transport kun kan bestillast for buande gjestar.