Loensalen

Loensalen er "storstova" med plass til 384 i skuleoppsett, og kan delast opp og tilpassast ei lang rekkje bruksformer og behov.

Loensalen har også scene med lyd og lys, og egnar seg godt til større konferansar. Loensalen kan også delast opp i mindre salar.