Loensalen

Loensalen har plass til 450 i skuleoppsett, og kan delast opp og tilpassasst ei lang rekkje bruksformer og behov.

Store arrangement krev godt lys og inneklima, noko som i høgste grad er teke i vare her.