Vi har topp moderne kurs- og konferanseutstyr. Dei fleste møterom har videokanon. Dette er inkludert. Flyttbare kan skaffast.
Teleslynge i Loensal 3. Trådlaust breiband i heile hotellet. Fri tilgang.

I alle møterom kan vi tilby eige nettverk med tilgang til internett og eigen server. Vi tilbyr gunstige leigeavtalar av PC-utstyr til kurs og møter, og skreddarsyr IT-løysingar for alle behov. Ønskjer du noko spesielt teknisk utstyr, skaffar vi gjerne dette.

PC med skrivar og tilgang til internett er tilgjengeleg for gjestane. Vennlegst kontakt Resepsjon, det er ei leige for bruk av pc-en.