Alexandrakonsernet består av Hotel Alexandra AS, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift As, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS og FA-LS Holding AS og har totalt rundt 200 årsverk fordelt på heilårs- og sesongtilsette.

Servitørar Hotel Alexandra, Hotel Loenfjord og Hoven Restaurant

Vi søkjer etter servitørar for sommarsesongen 2023

Vi søkjer deg som:

  • Er serviceinnstilt og interessert i å jobbe i eit miljø med høgt tempo og høg standard
  • Interessert i faget og ønskjer å utvikle deg
  • Du er positiv og kan samarbeide godt med andre
  • Har erfaring og/eller fagleg kompetanse
  • Kommuniserer godt på Skandinavisk og/eller Engelsk

Daglege arbeidsoppgåver:

  • Servering av mat/drikke til våre gjestar
  • Sørger for orden og reinhald
  • Bidreg til avdelinga si målsetjing
  • Skape ei hyggeleg atmosfære for våre gjestar og yte beste service

Stillingsprosent: 100% skift, dag, kveld og helg.

Periode: Mai-september

Bli ein del av Alexandrafamilien, og send inn søknad og CV eller ta kontakt på mail: jobb@alexandra.no

Søknadsfrist: 30. april 2023