Alexandrakonsernet består av Hotel Alexandra AS, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift As, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS og FA-LS Holding AS og har totalt rundt 200 årsverk fordelt på heilårs- og sesongtilsette.

Bartenderar Hotel Alexandra og Hoven Restaurant

Vi søkjer etter bartenderar til Hotel Alexandra og Hoven Restaurant for sommarsesongen 2023

Vi søkjer deg som:

 • Er serviceinnstilt og interessert i å jobbe i eit miljø med høgt tempo og høg standard
 • Interessert i faget og ønskjer å utvikle deg
 • Du er positiv og kan samarbeide godt med andre
 • Har erfaring og/eller fagleg kompetanse
 • Kommuniserer godt på Skandinavisk og/eller Engelsk

Daglege arbeidsoppgåver:

 • Betjening og servering av drikke til våre gjestar
 • Sørge for orden og reinhald
 • Samarbeid med Restaurant avdeling
 • Bidreg til avdelinga si målsetjing
 • Kassaoppgjer
 • Overhalde skjenkelova
 • Skape ei hyggeleg atmosfære for våre gjestar og yte beste service

Stillingsprosent: 100% skift (dag, kveld og helg).

Periode: Mai-september

Bli ein del av Alexandrafamilien, og send inn søknad og CV eller ta kontakt på mail: jobb@alexandra.no

Søknadsfrist: 31. mai 2023