Vinkart

Vi arrangerer gjerne vinsmaking - anten i Markus Vinkjellar eller som eit tilbod til større grupper.