Vi har eit stort vinkart. 

Vi arrangerer gjerne vinsmaking - anten i Markus Vinkjellar eller som en tilbod til større grupper.