Hotel Alexandra

Alexandrakonsernet består av AS Hotel Alexandra, Hotel Loenfjord AS, Loen Active AS, Loen Skylift AS, Hoven Restaurant AS, Loen Eigedomsselskap AS og FA-LS Holding AS, og har totalt rundt 200 årsverk fordelt på heilårs - og sesongtilsette.


Alexandrakonsernet søkjer

ASSISTERANDE ØKONOMISJEF 

Arbeidsoppgåvene inkluderer
- Utarbeide månadsrapportar
- Delta i budsjettprosessar
- Utarbeide prognoser
- Ad hoc analyser og prosjekt

Kvalifikasjonar
- Høgare økonomisk utdanning
- Nokre års erfaring frå controlling/revisjon
- God rekneskaps- og forretningsforståing

Personlege eigenskapar
- Du er analytisk, strukturert og operativ
- Du kan jobbe sjølvstendig og i team
- Du er løysingsorientert, fleksibel og engasjert

Søknad med CV kan sendast til magnhild@alexandra.no

Ved spørsmål kan du kontakte Magnhild Hauge tlf 90 78 43 39.

Søknadsfrist: Måndag 5.april