Suite balkong

Hotel Alexandra føl gjeldande nasjonale og kommunale retningslinjer og har eit høgt fokus på reinhald og smittevern. Vi tilrettelegg alle våre produkt ut frå desse retningslinjene. 

HOTEL ALEXANDRA SINE TILTAK
• Regelmessig reingjering fellesareal, gelender, heisar osv.
• Gode hygienerutinar blant tilsette
• Effektive desinfeksjonsmidlar skal alltid vere tilgjengeleg
• Kontantlaus betaling. Kontantar kan ved behov handterast i resepsjonen.
• Eigne tiltak i restauranten
• Eigne tiltak i Spa-avdeling
• Alle tilsette får teoretisk og praktisk opplæring i sanitetsprosedyrer

DET VI FORVENTAR AV DEG SOM GJEST
• God handhygiene. Hender skal i hovudsak vaskast med såpe og vatn. Antibac skal brukast når såpe ikkje er tilgjengeleg.
• Unngå kontakt med personar med symptom på forkjøling og / eller luftvegsinfeksjon. Dersom du ikkje er frisk må du bli heime.
• Bruk hovudsakleg kontantlaus betaling

Klikk her for NHO sin bransjenorm.

TUSEN TAKK TIL ALLE FOR INNSATSEN!