Hotel Alexandra føl gjeldande nasjonale og kommunale retningslinjer og har eit høgt fokus på reinhald og smittevern. Vi tilrettelegg alle våre produkt ut frå desse retningslinjene. 

HOTEL ALEXANDRA SINE TILTAK

 • Regelmessig reingjering fellesareal, gelender, heisar osv.
 • Gode hygienerutinar blant tilsette
 • Effektive desinfeksjonsmidlar skal alltid vere tilgjengeleg
 • Munnbind der dette er påkrevd
 • Kontantlaus betaling. Kontantar kan ved behov handterast i resepsjonen.
 • Eigne tiltak i restaurant og bar. 
 • Eigne tiltak i Spa-avdeling
 • Alle tilsette får teoretisk og praktisk opplæring i sanitetsprosedyrer

DET VI FORVENTAR AV DEG SOM GJEST

 • Hald ein meter avstand til andre enn husstandsmedlemar og tilsvarande nære
 • God handhygiene. Hender skal i hovudsak vaskast med såpe og vatn. Antibac skal brukast når såpe ikkje er tilgjengeleg
 • Unngå kontakt med personar med symptom på forkjøling og / eller luftvegsinfeksjon. Dersom du ikkje er frisk må du bli heime.
 • Bruk hovudsakleg kontantlaus betaling

TUSEN TAKK TIL ALLE FOR INNSATSEN!