Fjordsalane blir no ombygde og skal stå ferdig i august 2019.

Fjordsalane ligg på bakkenivå med høve for direkte innkøyring av utstyr, og er eit framifrå lokale til utstillingar. Salen kan delast i tre, tilpassa mindre møter.

I tilknytning til Fjordsalen får vi fleire større og mindre grupperom.