Loenfjord sine buande gjester:
Kr 155,- (vaksen), kr 80,- (4-14 år), kr 375,- (familiepakke 2v+3b)

Ikkje-buande gjester:  
Kr 300,- (vaksen), kr 150,- (4-14 år), kr 750,- (familiepakke 2v+3b)

Vi gjer merksam på at ALLE besøkande som ikkje bur på hotellet må kjøpe inngangsbillett, også dei som ikkje skal bade. 
Inngang på førespurnad.   Ring Alexandra Bad på 57 87 50 83 for å sjekke om det er ledig.