Loenfjord sine buande gjester:
Kr 155,- (vaksen), kr 80,- (4-14 år), kr 375,- (familiepakke 2v+3b)

Ikkje-buande gjester:  
Kr 300,- (vaksen), kr 150,- (4-14 år), kr 750,- (familiepakke 2v+3b)

Vi gjer merksam på at alle besøkande må kjøpe inngangsbillett. 
Inngang på førespurnad.  Ring oss for å sjekke om det er ledig.