Fritt fiske i Lovatnet.

For fiske på sjøen kan ein leige fiskebåten "Isabella" som elles har 2 daglige fisketurar i sommarsesongen. Fiskeutstyr er inkludert.

For fiske i elvane må ein ha fiskekort. Merk at det er restriksjonar i tidsrom det er lov å fiske laks og ørret.

Fiskekort i Lo-elva: Kontakt Bergen Sportsfiskere - tlf. 91 69 34 13.
Etter 15. juli: Lovik Camping på tlf. 57 87 76 19.

Fiskekort i Stryne-elva: Kontakt
Bergen Sportsfiskere, tlf. 55 32 11 64 
Ytreeide Sport i Stryn, tlf. 57 87 10 62
G-Sport Stryn, tlf. 57 87 23 80 
Stryneelva Hyttegrend, tlf. 57 87 31 29

Fiskekort i Olden-elva: Ring 57 87 31 33