Skøytebana vår er for tida ute av drift, men vi håpar å få retta feilen så snart som mogleg.